ადამიანი, ვისაც აქვს ადეკვატური თვითშეფასება ხვდება, რომ აქვს დადებითი და უარყოფითი მხარეები. ისეთი არ არის, ვინც ფიქრობს, რომ საკმარისად კარგი არაა, ან თვლის რომ ყველაზე უკეთესია.