ჰაპტიკა არავერბალური კომუნიკაციაა. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ასეთი სახის კომუნიკაციას შეუძლია ბევრი რამ თქვას თქვენს ურთიერთობაზე. უბრალოდ წყვილების ქცევაზე დაკვირვებით შესაძლებელია მათ ურთიერთობაში უფრო სიღრმისეულად ჩახედვა.

#1

თქვენს ურთიერთობაში ქალი აფასებს პარტნიორს. ის ასევე დამოუკიდებელია და ხალხის აზრი საერთოდ არ ადარდებს. ხოლო, მამაკაცი ძალიან ერთგულია და აფასებს თქვენს კავშირს. ეს არავერბალური კომუნიკაციის სტილი ეფუძნება ერთმანეთთან გახსნილობას.

 

#2

თქვენს ურთიერთობაში ქალი დიდ როლს თამაშობს მამაკაცის ცხოვრებაში. ის დიდ ყურადღებას აქცევს მნიშვნელოვან რაღაცეებს და მამაკაცს საკუთარი უდრეკი მხარდაჭერით ნავიგაციაში ეხმარება.

#3

თქვენს ურთიერთობაში მამაკაცი შეუცვლელი ლიდერია, რომელიც ურთიერთობის გზას ხელმძღვანელობს. ზოგჯერ შესაძლოა ის ნაკლებად თავშეკავებული იყოს, მაგრამ მისი პარტნიორის მშვიდი და გაწონასწორებული ბინება აბალანსებს ამას.