ამბობენ, რომ ისტორია მეორდება. ტანსაცმელი, რომელიც 20 წლის წინ აქტუალური იყო დღესაც იბრუნებს პირვანდელ მდგომარეობას. თუ ეს აქამდე არ შეგიმჩნევიათ მაშინ შეხედეთ სურათებს.