რამდენი მითი არ მოუგონია ხალხს სასმელებზე. ერთ ჭიქა ჩაიზეც კი ხშირად კამათობენ. ზოგი თვლის, რომ საერთოდ არ შეიცავს კოფეინს, ზოგიც პირიქით. ქვემოთ ჩამოთვლილია ათი მითი სასმელებზე.